Image11

خدمات گرافیک

گرافیک در واقع اصطلاحى است عام براى حرفه هاى متشکل از طراحى بنر ، استیکر ، کارت ویزیت ، پوستر ، هویت سازی ( لوگو )، عکاسى و چاپ به منظور ارائه اطلاعات یا آموزش. این اصطلاح را اولین بار ویلیام ادیسون دیگینز در سال ۱۹۲۲ بکار برد. با این همه فقط پس از جنگ جهانى دوم بود که کاربرد آن رایج شد.

امروزه طراحان گرافیک با مؤسسات و آتلیه ها همکارى دارند. آنها نه تنها تبلیغات و آگهى ها، بلکه مجلات و روزنامه هایى را که آگهى ها در آن چاپ مى شوند، را طراحى مى کنند

نخستین کارکرد گرافیک معرفى یا شناسائى است گفتن اینکه یک چیز چیست؟ یا متعلق به کجاست؟ مانند علائم ساختمانی، تابلو، برچسب روى بسته بندى ها و … کارکرد دوم که در اصطلاح حرفهاى ”طراحى اطلاعات“ شناخته مىشود، در زمینهٔ اطلاع رسانى و آموزش است و رابطهٔ یک چیز را با یک چیز دیگر از نظر جهت، موقعیت و مقیاس مشخص مى سازد. مانند نقشه، نمودار. کارکرد سوم گرافیگ گروه طراحی نوروان که متمایزتر از این دو کارکرد است یعنى نمایش و تبلیغ (بنر ، کارت ویزیت ، استیکر ، پوستر و آگهی) که به قصد جلب توجه مخاطب و ماندگار کردن پیام است.

برخی از خدمات گرافیک

نقش گرافیک در جامعه

می توان گفت که تمام کشورها در ارتباطات خود با سایر کشورها در زمینه های هنری مخصوصا گرافیک تاثیر به سزایی را از هم کسب می کنند. اما در هر حال از گذشته و سوابق هنری خویش نیز استفاده می نمایند. هنر گرافیک در هر جامعه ای آنالیز شده هنر گذشتگان همان جامعه است به اضافه عوامل وارداتی هنر کشورهای دیگر از نظر کاربردی به طور خلاصه و روشن می توان ذکر کرد که گرافیک نبض امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه را در دست دارد.

یک گرافیست قبل از آن که یک هنرمند باشد باید یک خلاق خوب باشد و خود را مسئول پیشرفت امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، کشورش بداند و باید آگاه باشد و خلاقیت تنها در گروه خلق یک اثر هنری یا گرافیکی نیست بلکه بالابردن سطح حساسیت های بصری افراد یک کشور برای ارتقاء پیشرفت هنر گرافیک در آن کشور هم می تواند یک خلاقیت به حساب آید به طوریکه دیگر مردم یک جامعه با چشمی بی تفاوت یک لوگو ، بنر ، استیکر ، پوستر، یک تیتراژ، یا سربرگ یا یک بسته بندی مواد غذایی نگاه نکنند.

error: