سفارش دهنده:

مجتبی رضایی نیا

موضوع طرح:

بیلبورد تبلیغاتی تجهیزات طبی

تکنولوژی استفاده شده:

Photoshop

دسته بندی :

error: