سفارش دهنده:

مجتبی رضایی نیا

موضوع طرح:

تابلو حروف برجسته قنادی و شیرینی سنتی

تکنولوژی استفاده شده:

Photoshop ، Corel

دسته بندی :

error: