سفارش دهنده:

بسیج دانشجویی استان فارس

موضوع طرح:

تندیس یادبود کارت دانشجویی یادواره شهدای دانشجوی استان فارس

تکنولوژی استفاده شده:

Photoshop

دسته بندی :

error: