سفارش دهنده:

خانم جوکار

موضوع طرح:

لوگو شرکت پخش دارو ، لوازم زیبایی و بهداشتی

تکنولوژی استفاده شده:

Photoshop ، Corel

دسته بندی :

error: