سفارش دهنده:

مرکز فرهنگی اجتماعی ثامن

موضوع طرح:

لوگو کانون فرهنگی

تکنولوژی استفاده شده:

Photoshop

دسته بندی :

error: